Even geduld aub..


1 Adres 2 Betaalwijze 3 Controle 4 Voltooid

Gebruik van Facebook data

Door onze login-met-Facebook koppeling kun je eenvoudig en makkelijk inloggen op onze website wanneer je een Facebook account hebt. Van Facebook krijgen we de volgende gegevens binnen: naam, land, e-mailadres. Deze gegeven worden alleen en slechts alleen door ons eenmalig gebruikt wanneer je nog geen webwinkel-account hebt en we deze voor je aanmaken op jouw verzoek. In alle andere gevallen worden deze gegevens niet verwerkt op enigerlei wijze.
Privacy Policy

Mei 2018
AttitudeHolland.nl / AttitudeDeutschland.de / AttitudeFrance.fr / AttitudeEurope.com 

Bescherming Persoonsgegevens

Attitude Holland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Attitude Holland zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Attitude Holland. verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.


Over Attitude Holland


Attitude Holland wordt beheerd door Rob van Berkel & Rebecca van Berkel

Contactgegevens zijn:

Attitude Holland
Energiestraat 4e
1135 GD Edam
0299-373670
KvK: 17113085

 


Attitude Holland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 


Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Uw voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op en zullen u hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd.

 


Uw gegevens op Attitude Holland

Wanneer u een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht via e-mail worden uw persoonsgegevens opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Microsoft Office. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacy beleid van Microsoft vindt u  hier   .

 


Attitude Holland webshop

Attitude Holland gebruikt de door u aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Bij een betaling in de AttitudeHolland webshop wordt u voor de transactie altijd verwezen naar de website van  Buckaroo Payment Services   . Dit is een zogenaamde Payment Processor welke met een beveiligde verbinding werkt. Uw betaalgegevens (creditcardnummer of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook niet opgeslagen door AttitudeHolland. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 


Beveiliging persoonsgegevens

Attitude Holland heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en “two factor authenticatie”, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van  ConsuWijzer   . Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.  


Facebook advertentie cookies

Met uw toestemming gebruikt AttitudeHolland om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u  hier   .

 


Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u dus niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vindt u  hier   .

 


Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Instellingen welke je zelf kunt doen:

Via de website  Your Online Choices    kunt u meer uitleg vinden hoe u cookies kunt uitschakelen. Hebt u verder nog vragen omtrent onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

 


Social Media

AttitudeHolland wilt het voor u zo gemakkelijk mogelijk maken om onze content te delen via Social Media kanalen. Dit kan onder meer door het gebruik van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met uw privacy. Hieronder vindt u de verschillende privacy verklaringen:


Bewaartermijn

AttitudeHolland bewaard je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn ontvangen. Wanneer je zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen jouw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Rechten

U hebt te alle tijden het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen gebruiken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast hebt u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt uw verzoek aan ons e-mailen via  hello@attitudeholland.nl

 


Wijzigingen

AttitudeHolland behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van de inwerkingtreding.